L’autoestima és el concepte que tenim de nosaltres mateixos tan a nivell físic com a nivell psicoemocional.

Per tant, hem de tenir en compte que l’estat emocional de cadascú amb ell mateix és de vital importància, ja que afectarà a tots els actes de la nostra vida.

Per això, hem d’admirar les nostres qualitats i millorar-les, i també hem d’observar els nostres defectes i aprendre dels nostres errors, amb una actitud positiva potenciarem la nostra autoestima

El nivell d’autoestima determinarà els èxits i fracassos que tindrem al llarg de la nostra vida, ja que un nivell alt ens permetrà el desenvolupament de les nostres capacitats i de seguretat interna, mentre que una baixa, aportarà fracàs i derrota.

En definitiva per poder desenvolupar-te amb plenitud:

Estima’t tal i com ets, diferent, únic i irrepetible.

AUTOESTIMA