El dol és un procés pel qual hem de passar al llarg de les nostres vides. Per aquest motiu, des de REMSA s’ha pres la iniciativa de crear grups de dol per fer un acompanyament més acurat a les famílies, adaptats a la situació de cada membre davant aquests processos molts cops difícils de gestionar.

Fer una bona gestió davant la pèrdua i conèixer els processos que la prossegueixen és fonamental, per això REMSA compta amb un equip d’intervenció professional dedicat a l’educació emocional davant la pèrdua i a l’acompanyament.

Em plau presentar-me com a partícip d’aquest projecte com a psicòleg, ja que considero que una gestió adequada davant la pèrdua ens evita provocar l’aparició de noves dificultats que poden repercutir en la nostra vida quotidiana.