En aquests moments de canvis i incertesa és freqüent que la gent pugui sentir angoixa i ansietat. Per això, en la secció d’avui hem parlat de com podem enfocar aquest episodis i quins mecanismes podem utilitzar per evitar-los.