Els animals que viuen en manada tenen líders estables, i que saben transmetre calma al col·lectiu. Els humans som els únics animals que escollim líders inestables. Quines qualitats creieu que té un bon líder? Quines persones diríeu que són o han sigut bons líders? Ho escoltem al programa d’aquesta setmana!