La primera setmana de maig vam realitzar les darreres sessions per a l’escola del Temple (Tortosa) i del Perelló dins del “Programa de recuperació de la salut mental en joves post-pandèmia”. Durant el 2022, els joves han fet 2 sessions amb cavalls, i 2 a l’aula per a parlar de la motivació, la cohesió i el treball en equip.

Els resultats són molt favorables en veure les dinàmiques dels grups després de 3 mesos de treball.