Temps de Cavalls és un centre de psicoteràpia assistida amb cavalls en el que es realitzen teràpies experiencials per tal de que l’usuari pugui veure, sentir i aprendre d’allò que ens dificulta en el nostre procés vital.

Temps de Cavalls neix a la finca de Temps de Terra, a Amposta, amb el convenciment que ara és Temps de Cavalls, ara és el moment de tornar a aquests preciosos animals tot allò que durant mil·lennis han fet per a la humanitat i la seva evolució. Ho hem de fer creant amb ells una relació de simbiosi en la que tots guanyem, en que aprofitem les capacitats i els valors que ens poden aportar, així com aquesta profunda sensibilitat que ens poden transmetre.

Ara també és Temps de Cavalls doncs, en aquests moments en que la humanitat s’ha tornat hiperactiva  i on tot en la nostra vida és ràpid, cal que ens fixem en els nostres amics els cavalls per veure que ells van al seu temps, al seu ritme, sense presses i amb la calma, la serenitat i la tranquil·litat que els caracteritza.

Els cavalls ens ajuden a comprendre que tot necessita el seu temps, la seva cocció, la seva maduració, per tal de que arribi a ser allò que ha de ser. Així doncs, el temps de cavall ens ajuda a prendre consciència  de la rapidesa i la immediates en la que vivim, i ens obrirà la porta a parar, a reflexionar, a respirar per tal de poder recuperar la calma interna.

Temps de Cavalls neix com un espai de connexió amb els cavalls i la natura amb l’objectiu de poder recuperar la calma interna.

Equinoteràpia

La meva principal passió ha estat sempre els animals i la natura, per això l’any 2012 la vida em va portar a realitzar el postgrau en intervenció educativo-terapèutica assistida amb cavalls a la UB.
D’aquesta manera vaig poder donar un gir a la meva vida laboral, unint la psicologia, el contacte amb la natura i els animals, per tal d’ajudar en els processos psicoemocionals de les persones.
Treballo amb cavalls per la seva alta sensibilitat i la seva capacitat per captar i respondre a la nostra comunicació no verbal, la interpretació de la qual, ens permet en tot moment veure quin és realment l’estat emocional de la persona.

L’avantatge principal al realitzar les teràpies a la natura es fonamenta en dos pilars bàsics: el primer és la motivació que genera tant en adults com en nens, pel fet que les sessions tenen lloc en un entorn natural, aportant un caràcter més lúdic a la teràpia, lluny dels ambients clínics i terapèutics convencionals. És molt emocionant i motivador veure que quan estem treballant a la pista amb els cavalls, els nens i adults no són conscients que estan treballant uns objectius terapèutics concrets gràcies al joc, l’experimentació i la vivència personal; i el segon pilar és l’afinitat que existeix entre l’homo sapiens i la natura, perquè el contacte amb el medi natural ens aporta un seguit d’emocions i sentiments beneficiosos que contribueixen al nostre benestar psíquic i emocional.

L’equinoteràpia inclou un ampli ventall de possibilitats terapèutiques en les que aprofitem el contacte amb els cavalls per realitzar unes activitats experiencials, vivencials i emocionants que permeten un procés d’aprenentatge actiu, natural i que perdura en el temps, ja que la lliçó que aprenem millor és aquella a la que hi arribem per nosaltres mateixos.

Psicoteràpia assistida amb cavalls

Després d’anys de treballar en equinoterapia, i arran d’obtenir la certificació en la metodologia EAGALA i esperonat per la mestra Lula Baena (www.hablandoconcaballos.org) he començat a desenvolupar aquesta psicoteràpia basada en activitats realitzades peu a terra (sense haver de pujar al cavall), intervencions on es busca la interacció entre l’humà i el cavall per tal de fer sessions experiencials i vivencials adreçades a diferents patologies i problemàtiques per restablir l’equilibri i aportar, en la mesura de les possibilitats, les solucions que cada persona requereix.

Equinoteràpia social

Sessions dirigides a treballar els problemes d’adaptació social i de risc d’exclusió social per mitjà de la relació amb el cavall: responsabilitat, empatia, relacions interpersonals, seguretat, autoestima, autorrealització, etc.

Sessions outdoor per a empreses

Sessions dissenyades a mida dels objectius que la empresa consideri treballar en funció de les seves necessitats com ara la cohesió grupal, la interacció amb els altres, millora de les habilitats comunicatives, etc.

Intervencions educativo terapèutiques assistides amb cavalls

Sessions individuals o en petits grups on es treballa l’estimulació sensitiva (exteroceptiva) per mitjà de jocs i exercicis motivadors i estimulants. Amb aquesta modalitat la persona desenvolupa el sistema propioceptiu i es beneficia del coneixement del propi cos, les seves funcions i les seves emocions.

Tallers de creixement personal i emocional

Sessions individuals i de grup amb la finalitat d’explorar, experimentar, descobrir tot el potencial que tenim com a éssers humans en les tres facetes (física, psicoemocional i energètica) i créixer com a persones que cohabitem aquest planeta Terra.